Användarvillkor

Genom att använda våra tjänster samtycker du till villkoren om du inte samtycker ska du inte använda tjänsterna. Villkoren uppdaterades senast 2017-04-06.

Villkoren gäller mellan dig som användare, nedan benämnd "användare" och Tilf AB som tillhandahåller Busring.se.

Beskrivning av tjänsten

Busring.se tillhandahåller en telefonitjänst där användaren med sin telefon styr förinspelade busringningar mot en vän. Användaren kan även välja att via tjänsten välja att spela in busringningen.

Tillträde till tjänsten

För att använda tjänsten ska du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Det går inte att ringa in till tjänsten från ett dolt nummer (men till den du busringer till står det som ett dolt nummer).

Tjänsten är tillgänglig klockan 07-24.

Ansvar för samtalet

Användaren ansvarar för att svensk lag följs och att inga olagliga handlingar utförs via tjänsten. Användaren ansvarar även för att en god etik och moral hålls genom användandet av Busring.se.

Pris för tjänsten

Pris står i samband med telefonnumret och avser från att du ringer upp till tjänsten tills att du lägger på luren.

Lagring av data

Användaren godkänner att information om samtalen lagras hos Busring.se. Information som kan komma att lagras är användarens nummer, tidpunkt för samtal, uppringt nummer, använt bus, namn, e-mail, adress, postnummer, ort, inspelning (dock endast efter godkännande från uppringaren) samt annan teknisk information som kan kopplas till ett samtal.

Utlämning av data

Användaren godkänner att Busring.se lämnar ut samtliga uppgifter till innehavaren av det uppringda numret som kan kopplas till en busringning som är gjord till innehavaren.

Inspelning

Allmänt

Busring.se äger rättigheterna till inspelningarna som görs via tjänsten.

Publicera inspelning på hemsidan

Alla inspelningar som du gör finns tillgängliga på vår sajt. Som standard är de endast synliga med en direkt-länk. Du kan välja att ändra inspelningen till privat, så att bara du kan se den när du är inloggad, eller publikt, som gör att den syns på vår topplista. Fråga alltid den du har ringt upp om du får publicera busringningen på vår topplista.

Inspelningen kommer att finnas publicerad på hemsidan under en obestämd tid.

Spridning av inspelning

Användaren har rätt att sprida inspelningen för icke kommersiellt bruk. För spridning i kommersiellt syfte krävs tillstånd av Busring.se.

Radering av inspelning

Användaren godkänner att Busring.se äger rätten att radera inspelning som kan anses stötande, kränkande eller bryter mot svensk lag. Användaren eller den uppringda parten kan när som helst kontakta Busring.se och begära radering av publicerad busringning.

Kommentarar av publicerad busringning

  • Det är inte tillåtet att skriva sådant som gör det möjligt att identifiera vem det är som är med på inspelningen. Så som ort, adress, namn eller telefonnummer.
  • Det är inte tillåtet att skriva en kommentar som innehåller personangrepp, rasistiska uttryck, nedvärderande ord om personer eller folkgrupp.
  • I övrigt måste du följa svensk lag när du skriver kommentarer på Busring.se.

Avstängning

Busring.se äger rätten att stänga av användare från tjänsten om Busring.se bedömmer att användaren missbrukat tjänsten. Avstängning kan göras utan motivering av Busring.se.

Underhåll av tjänsten

Busring.se kan komma att tillfälligt ta ner tjänsten för underhåll. Planerade underhåll görs alltid tidigt på morgonen då vi har som lägst nyttjande av tjänsten.

Skadeståndskrav

Du förbinder dig att hålla Busring.se, dess moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, agenter och andra samarbetspartners och anställda skadeslösa med avseende på sådan förlust, skadeståndsskyldighet, krav, eller anspråk, inkluderande skäliga ombudsarvoden, som kan framställas av tredje man med anledning av din användning av Tjänsterna.